Liên hệ

Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Vietnam

Số điện thoại: 0236 3699 177

Email: khoaspnn@ufl.udn.vn

Website: khoaspnn.ufl.udn.vn