[ENGILSH] STUDENT DISSERTATION GUIDE

Student Dissertation Guide Dissertation is an important part of your study, where you are asked to perform a rigorous academic research on an issue of interest under the supervision of the faculty academic staff. Dissertation is your final product, demonstrating the highest level of your academic skills and language competence as a student from FLTE. Before setting out for the dissertation, make sure that

 SERIES: VIẾT HỌC THUẬT

SERIES: VIẾT HỌC THUẬT Ảnh của Andrea Piacquadio từ Pexels   Trong môi trường đại học, ở bất cứ ngành học nào, chúng ta sẽ được trải nghiệm bộ môn Nghiên cứu khoa học, và sẽ phải bắt tay vào những dự án nghiên cứu học thuật hơn, hàn lâm hơn. Những học phần này rất hay và cung cấp rất nhiều kiến thức,

 ACADEMIC PHRASEBANK – BỘ NGỮ LIỆU THIẾT YẾU CHO CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU

  Academic Phrasebank là gì? Ở môi trường đại học, ngoài việc học, chúng ta sẽ được làm quen với một bộ môn mới, cũng chính là chìa khoá dẫn chúng ta đến với thế giới học thuật, đó là bộ môn Nghiên cứu khoa học. Trong nghiên cứu khoa học, chúng ta tìm tòi, học hỏi, khám phá, thí nghiệm về những điều