TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

Sáng ngày 25/4/2024, Khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ đã tổ chức buổi tổng kết thực tập sư phạm của các sinh viên năm cuối. Buổi lễ có sự tham dự của Ban chủ nhiệm khoa, các giảng viên hướng dẫn và toàn thể sinh viên đã hoàn thành đợt thực tập giảng dạy tại các trường tiểu học và trung học trên địa bàn