GIỚI THIỆU KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

1. Giới thiệu chung

Khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ (FLTE), Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng là đơn vị tiên phong trong việc đào tạo giáo viên và chuyên gia giảng dạy ngoại ngữ trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trên cả nước.

Khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ được thành lập vào tháng 12 năm 2016 trên cơ sở được tách ra khỏi khoa tiếng Anh và hợp nhất tất cả các phân ngành đào tạo giáo viên của khoa tiếng Pháp và khoa tiếng Trung. Tuy nhiên, quy trình đào tạo giáo viên, hay cụ thể là quy trình đào tạo giáo viên tiếng Anh và tiếng Pháp đã được khởi động vào năm 1985, cùng lúc với sự thành lập của trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Nẵng dưới sự cho phép của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam. Mặc dù vậy, trải qua sự kiện thành lập trường Đại học Đà Nẵng với quy mô Đại học vùng năm 1994, trường Cao Đẳng Sư Phạm đã được sáp nhập và đổi tên thành trường Đại học Sư Phạm dưới sự lãnh đạo của Đại học Đà Nẵng. Năm 2002, toàn bộ các khoa ngoại ngữ đã được tách khỏi trường Đại học Sư Phạm để trở thành trường Đại học Ngoại Ngữ ngày nay. Trong đó, chương trình đào tạo Sư phạm tiếng Anh đã đồng hành với khoa tiếng Anh từ những ngày đầu tiên, và năm 2020 cũng là cột mốc kỷ niệm 35 năm chặng đường phát triển của chương trình.

2. Tầm nhìn và sứ mạng của khoa

Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ gắn liền với tầm nhìn và sứ mạng của trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Bảng 1 dưới đây minh hoạ cho tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ song song với tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường.

 Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà NẵngKhoa Sư Phạm Ngoại Ngữ
Tầm nhìnTrường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng sẽ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, xã hội và nhân văn ngang tầm khu vực và quốc tếKhoa Sư Phạm Ngoại Ngữ phấn đấu trở thành một trong những trung tâm học thuật hàng đầu trong việc đào tạo giáo viên và chuyên gia ngoại ngữ trong quốc gia và trong khu vực.
Sứ MạngTrường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng có sứ mạng đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, văn minh nhân loại, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ nỗ lực hết mình để trở thành lực lượng nòng cốt trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ ngoại ngữ, năng lực hội nhập liên văn hoá và năng lực sư phạm ngoại ngữ, thích ứng với nhu cầu ngày càng gia tăng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

3. Giá trị cốt lõi của Khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ

Từ triết lý giáo dục của Nhà trường cũng như tầm nhìn và sứ mạng, Khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ có những giá trị cốt lõi được tóm tắt như sau:

Tôn trọng – tại khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ, chúng tôi nuôi dưỡng lòng tôn trọng, cởi mở, chấp nhận sự đa dạng, trách nhiệm, và tính cam kết với sự phát triển của bản thân và cộng đồng

Hài hoà – Khoa Sư phạm Ngoại ngữ là nơi hội tụ những con người có lòng chính trực, liêm khiết, bao dung và đạo đức nghề nghiệp.

Sáng tạo – Đam mê học hỏi là động lực chính hướng tới sự xuất sắc trong học thuật và năng động trong trí tuệ. Học tập sáng tạo tạo điều kiện cho sinh viên tạo dựng bản sắc nghề nghiệp vững chắc, năng lượng hướng tới tương lại và trách nhiệm công dân toàn cầu.

Năng động – Từng thành viên của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ là gương mẫu trong thể hiện sáng kiến, giữ vững động cơ, và luôn đi đầu trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Chúng tôi nâng niu những tinh thần sáng tạo độc lập và hợp tác trong các hoạt động về học thuật và cộng đồng.