Chiến lược học ngoại ngữ (Phần 2)

Chiến lược học ngoại ngữ (Phần 2) Rèn luyện trí nhớ Học ngoại ngữ là một cách để chúng ta luyện tập khả năng ghi nhớ của mình. Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra được sự tương quan giữa khả năng ghi nhớ và quá trình thụ đắc ngôn ngữ của người học. Mặc dù vậy, điều đó KHÔNG chứng minh được rằng