BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN CỦA SINH VIÊN KHÓA 19 KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ, ĐHĐN KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỌC THUẬT VÀ HÀNH TRANG VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH TƯƠNG LAI (30/5/2023)

Buổi bảo vệ luận văn của sinh viên khóa 19 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng ngày 30/5/2023. Sự kiện quan trọng này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập và nghiên cứu của các sinh viên. Buổi bảo vệ diễn ra với sự tham