ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGẮN HẠN VÀ HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CỦA CHÍNH PHỦ LITHUANIA

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa ĐHĐN và Đại học Mykolas Romeris, Lithuania vào tháng 11/2022, các học bổng của Chính Phủ Lithuania năm học 2024-2025 bao gồm như sau: 1. Học bổng ngắn hạn (1-2 học kỳ) Đây là học bổng được cấp bởi chính phủ Lithunia và đây là cơ hội để sinh viên ĐHĐN nộp đơn xin học bổng để