SINH VIÊN KHOA SPNN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC CUỘC THI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2023 (18/12/2023)

Tiếp nối truyền thống và đam mê Nghiên cứu Khoa học của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng, sinh viên của Khoa đã tiếp tục gặt hái được các thành tích cao các cấp.

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tạo thêm cơ hội để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế, phát triển sản phẩm và trau dồi các kỹ năng mềm (kỹ năng thuyết trình trước Hội đồng khoa học); từng bước áp dụng có hiệu quả các nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống, phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Cuộc thi cũng góp phần thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Cấp Bộ:

  • Lưu Ngọc Bảo Trang: Giải Nhì
  • Lưu Ngọc Bảo Thi: Giải Nhì
  • Từ Thị Anh Thư: Giải Ba

Cấp Thành phố:

  • Lưu Ngọc Bảo Trang: Giải Nhất
  • Lưu Ngọc Bảo Thi: Giải Khuyến Khích