TRƯỜNG LIÊN CẤP GIÁO DỤC QUỐC TẾ – EIC QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG