SINH VIÊN KHOA SPNN BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

🎓 Vào hai ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2024, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đã tổ chức thành công hội đồng luận văn, với sự tham gia của bốn tiểu ban chuyên môn: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp, và Sư phạm Tiếng Trung.

📚 Bảo vệ luận văn luôn là hoạt động chuyên môn quan trọng để các sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu của mình và là cơ hội để trao đổi học thuật giữa các chuyên gia, giảng viên và sinh viên trong khoa. Sự kiện đã kết thúc thành công, hứa hẹn nhiều bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

🌟 Chúc mừng tất cả sinh viên đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp! 🌟